top of page


Kurs iz naučne komunikacije:

"Kako komunicirati savremenu nauku?"
autor i predavač: dr Darko Donevski (+gosti)


O radionici:  Trodnevni interdisciplinarni kurs koji obrađuje različite aspekte naučne komunikacije.
Kurs je namenjen studentima master i doktorskih studija svih disciplina, kao i mladim naučnicima u ranom stadijumu karijere.
(
link)
Teme:  (1) Kako efikasno planiramo i komuniciramo nauku
 
(2) Storytelling - veština stvaranja priča o nauci
(3) Kako prenosimo naučne informacije različitoj publici
(4) Odnos nauke i medija
(5) Nauka i društvo: upotreba komunikacije nauke u cilju društvenog razvoja

Datum: 15/12-17/12/2022 
Lokacija: Naučni klub Beograd, Kralja Petra 46, Beograd (
link, lokacija na Google Maps )
Pokrovitelj: Centar za promociju nauke, CPN, Beograd (
link)

Fotografije i izveštaj sa prethodnih kurseva u Beogradu: 

Screenshot 2021-10-15 at 00.49.08.png
kako komunicirati savremenu nauku038.JPG

2nd edition 2022

1st edition 2021

bottom of page