top of page


Kurs iz naučne komunikacije:

"Kako komunicirati savremenu nauku?"
autor i predavač: dr Darko Donevski (+gosti)


O radionici:  Trodnevni interdisciplinarni kurs koji obrađuje različite aspekte naučne komunikacije.
Kurs je namenjen studentima master i doktorskih studija svih disciplina, kao i mladim naučnicima u ranom stadijumu karijere.

Teme: 
(1) Kako efikasno planiramo i komuniciramo nauku
 
(2) Storytelling - veština stvaranja priča o nauci
(3) Kako prenosimo naučne informacije različitoj publici
(4) Odnos nauke i medija
(5) Nauka i društvo: upotreba komunikacije nauke u cilju društvenog razvoja

Datum: 30/09-02/10/2021 
Lokacija: Naučni klub Beograd, Kralja Petra 46, Beograd (
link, lokacija na Google Maps )
Pokrovitelj: Centar za promociju nauke, CPN, Beograd (
link)

Fotografije i izveštaj sa kursa: 

Screenshot 2021-07-19 at 19.34.05.png

Effective communication in science collaborations: diverse forms of teamwork
(specialised course for students & professional researchers)

The seminar aims at explaining how to work and communicate within highly integrated and interactive research teams.  I led this seminar during the Professional and Communications Training For Scientists, organised by the ICTP. 

Screenshot 2022-08-26 at 17.01.33.png

(download the material)

Anchor 1
bottom of page